پرژکتور بلک لایت

Untitled322-Copy-3-1
Untitled322 – Copy (5)
Untitled322-Copy-6-122333
Untitled322 – Copy
Untitled322-Copy-6-1
Untitled322
CFfhhddghhh
Untitled322 – Copy (2)
  jkkjhgfffttrrfggg

   پرژکتورهای بلک لایت

   • کارایی این نوع پرژکتورها این است که تمامی رنگهای شبرنگ و بلک لایت را بسیار جذاب و زیبا نشان میدهد ـ

    و باعث تغییر رنگ چشمگیر اجسام اطراف میشود

    این پرژکتورهای بلک لایت در مراسم ها و همایش ها

    و مراسم ها استفاده میشود.

      تماس با مدیریت