شب نما

  شب نما چیست؟

  • وسایل شب نما در همه جا دیده میشوند برای مثال در اسباب بازی های مانند ((یو یو )) یا توپهای شب نما -تلفن همراه پیژامه شب نما برای بچه ها تا در تاریکی شب بهتر دیده شوند -یا لباس کارگران شهرداری وکارگران راهداری حتی دستبند و گردنبندهای که برای بچه ها تهیه میشود.
   همه وسایل شب نما مقداری فسفر داخلشان وجود دارد .
   فسفر ماده ای است که پس از دریافت انرژی نور مریی از خود ساطع میکند . شیمی دانان هزاران ماده تولید کرده اند که همانند فسفر عمل میکنند اما فسفرها سه مشخصه خاص دارند:
   1)-نوعی انرژی می خواهند که آنها را شارژ کند .
   2) رنگ نور مریی که آنها تولیید میکنند.
   3)- مدت زمانی که پس از شارژ نور میدهند(این مسئله به پایداری فسفر معروف است).
  • 09126788458

   محصولات شب نما

   • 1)تی شرت های شب نما
    2) لاک های شب نما
    3)تاتو های شبنما
    4)رنگ های شب نما
    5)پودر های شب نما
    6)دستبدهایی شب نما
    7)عینک های شبتاب
   • 09126788458

   تماس با مدیریت