تولید سیم های (میکروفون)….

تولید سیم های (باند) -(میکروفون)-(نور)-(رابط)-(صدابرداری)-(پاور)-(میکسر)-(اسپیکون)

 • سیم باند :سیم باند در اندازه های 1متر -3متر -5متر -و..... تا 100 متر موجود میباشد که با توجه به نیاز شما تعبیه شده است.

  ❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁

  سیم میکروفون :سیم میکروفون هم در اندازه های 1متر -3متر -5متر -و..... تا 100 متر موجود میباشد

  که با توجه به نیاز شما تعبیه شده است.

  ❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁

  سیم نور :سیم نور هم در اندازه های 1متر -3متر -5متر -و..... تا 100 متر موجود میباشد

  که با توجه به نیاز شما تعبیه شده است.

  ❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁

  سیم رابط :سیم رابط هم در اندازه های 1متر -3متر -5متر -و..... تا 100 متر موجود میباشد

  که با توجه به نیاز شما تعبیه شده است.

  ❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁

  سیم صدابرداری :سیم صدابرداری هم در اندازه های 1متر -3متر -5متر -و..... تا 100 متر موجود میباشد

  که با توجه به نیاز شما تعبیه شده است.

  ❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁

  سیم پاور :سیم پاور هم در اندازه های 1متر -3متر -5متر -و..... تا 100 متر موجود میباشد

  که با توجه به نیاز شما تعبیه شده است.

  ❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁

  سیم میکس :سیم میکس هم در اندازه های 1متر -3متر -5متر -و..... تا 100 متر موجود میباشد

  که با توجه به نیاز شما تعبیه شده است.

  ❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁❁

  سیم اسپیکون :سیم اسپیکون هم در اندازه های 1متر -3متر -5متر -و..... تا 100 متر موجود میباشد

  که با توجه به نیاز شما تعبیه شده است.

  و هیربد بلک لایت اماده پذیرش هرگونه جشن و مراسم شما عزیزان میباشد.

  تماس با مدیریت