تل خرگوشی بلک لایت ساده

    تل خرگوشی بلک لایت ساده

    • تل سر فوق از فرم بسیار ساده ای بهره مند می باشد به این طریق که حاوی یک رشته نورانی است که این رشته نورانی حاوی هزاران سنگ معدنی هستند که پس از انعطاف دادن و خم کردن قسمت های مختلف رشته های نورانی این سنگ ها به حالت نوردهی تغییر حالت خواهند داد و جلوه ای بسیاری خارق العاده را ایجاد خواهند کرد.

      هر کدام از رشته های نورانی پس از شکستن به مدت ۶ساعت کامل بدون نیاز به باطری یا هر وسیله تامین انرژی دیگر به حالت نورانی باقی خواهند ماند و پس از آن خاصیت نوردی از بین خواهد رفت.
      تماس با مدیریت