تل بلک لایت دخترانه

    تل بلک لایت دخترانه

    • یکی دیگه از محصولات پرطرفدار نئونی بلک لایت تل سر های نورانی است که در اکثر مهمانی های بلک لایت کاربرد دارد, مخصوصا ایده ای جالب و زیبا برای جشن تولدهای کودکانه است.

      تل سر نورانی استیک های بلک لایت شامل مواد غیراشتعالزا, غیرسمی و غیرسرطانزاست. ولیکن از خوردن و تماس آن با چشم خودداری شود. در صورت تماس با چشم آسیبی رسانده نمی شود ولیکن ممکن است باعث آزار موقت چشم شود و بهتر است پس برخورد احتمالی مایع داخل آن با پوست یا چشم با آب خالی یا آب و صابون به طور کامل شستشو انجام شود
      تماس با مدیریت