هیربد بلک 

اولین مرکز تولید و پخش محصولات بلک لایت و نمایشگاه در ایران.

فروش و اجاره صوتی و تصویری 

فروش و اجراه سیستم های صوتی و تصویری برای همایش و کنفرانس ها.

اولین رودخانه بلک لایت در  ایران

ما اولین تیم در ساخت رودخانه بلک لایت در ایران هستیم که توانست این رو خانه را در ایران پایه گذاری کند.

رود خانه


کمی در باره بلک لایت بدانید

instagram

تماس با مدیریت