پرژکتور بلک لایت

   پرژکتورهای بلک لایت

   • کارایی این نوع پرژکتورها این است که تمامی رنگهای شبرنگ و بلک لایت را بسیار جذاب و زیبا نشان میدهد ـ

    و باعث تغییر رنگ چشمگیر اجسام اطراف میشود

    این پرژکتورهای بلک لایت در مراسم ها و همایش ها

    و مراسم ها استفاده میشود.